Nacházíte se na stránce, která již není aktualizována. Aktuální informace jsou zveřejňovány na nových webových stránkách školy.

Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Školní e-mailová schránka a účet Office 365

Každý žák má automaticky zřízený účet na platformě Office 365 ProPlus v hodnotě 4000 Kč/rok úplně zdarma a to až na 5 zařízeních. Součástí je i e-mailová schránka na doméně školy, která se aktivně využívá ke komunikaci. Bližší informace o tomto produktu přímo na webu Microsoft: https://products.office.com/cs-cz/business/office-365-proplus-business-software

Přihlásit se můžete na této adrese: https://coptkm.cz/mail

Přihlašovací údaje se shodují s těmi, které se používají pro přihlášení do operačního systému ve škole. Název e-mailové schránky a zároveň celé přihlašovací jméno je ve tvaru "<uživatelské jméno>@zak.coptkm.cz" (uživatelské jméno a heslo je shodné s údaji pro přihlášení do operačního systému školního počítače).

Nastavení přeposílání zpráv

Pokud se nechcete pravidelně přihlašovat jen kvůli kontrole příchozí pošty, lze využít možnosti přeposílání zpráv na soukromou e-mailovou adresu.

  1. Přihlaste se na adrese https://coptkm.cz/mail.
  2. Otevřete Outlook Online v přehledu aplikací.
  3. Klikněte nahoře vpravo na ikonu ozubeného kola.
  4. Vyhledejte "Přeposílání" a zvolte tuto stránku.
  5. Zadejte svou stávající adresu a uložte.

Nastavení v e-mailovém klientu

Pokud využijete možnosti přistupovat do schránky z e-mailového klienta na Vašem zařízení, existují dvě možnosti, jak jej nastavit.

Pokud klient podporuje server typu "Exchange", či přímo "Office 365", zvolte tuto možnost. Adresa serveru je outlook.office365.com, port 443.

U klientů, kteří Exchange server nepodporují, je nutné využití dvojice protokolů IMAP a SMTP. V tomto případě je konfigurace následující:

Server IMAP: imap-mail.outlook.com; port 993; zabezpečení SSL/TLS; ověřovat certifikáty
Server SMTP: smtp-mail.outlook.com; port 587; zabezpečení STARTTLS; ověřovat certifikáty

V obou případech je přihlašovací jméno shodné s adresou e-mailové schránky.