Nacházíte se na stránce, která již není aktualizována. Aktuální informace jsou zveřejňovány na nových webových stránkách školy.

Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Informace k maturitám a závěrečným zkouškám

Přihlašování Maturitě 2019 v jarnímu termínu právě probíhá.
Maturanti se musí přihlásit nejpozději do 3.12.2018.
Volitelné předměty vybírají z nabídky stanovených volitelných předmětů pro maturitní zkoušku v roce 2018.
Do 21.12.2018 žáci musí převzít ve škole výpis z přihlášky.

Pod následujícími odkazy si můžete stáhnout harmonogram závěrečných zkoušek, maturit a další důležité dokumenty:

MZ 2018 - Kalendář
MZ 2019 - Rozpis
MZ 2018 - Rozpis (podzimní zkušební období)
MZ 2019 - Rozpis písemné části
MZ 2018 - Rozpis písemné části (podzimní zkušební období)

Maturitní zpravodaj – Maturita v roce 2019 a informace k přihlašování - zde

MZ 2018 - Rozpis praktických zkoušek
MZ 2018 - Rozpis ústní části
MZ 2018 - Rozpis ústní části (podzimní zkušební období)
MZ 2019 - Stanovení předmětů
MZ 2019 - Seznam četby ČJL
Kritéria hodnocení praktické části
Kritéria hodnocení teoretické části

Závěrečné zkoušky - harmonogram