Nacházíte se na stránce, která již není aktualizována. Aktuální informace jsou zveřejňovány na nových webových stránkách školy.

Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Školní vzdělávací programy

Na této stránce si můžete prohlédnout školní vzdělávací programy pro obory vyučované na SŠ - COPT Kroměříž. Seznam je rozdělen na školní vzdělávací programy pro jednotlivé obory a na osnovy pro všeobecně vzdělávací předměty, které jsou níže uvedeným oborům společné.

Školní vzdělávací programy jednotlivých oborů - platné pro žáky s nástupem do prvních ročníků od 1. 9. 2018 

Autoelektrikář
Elektrikář
Instalatér
Karosář
Mechanik opravář motorových vozidel
Obráběč kovů
Opravář zemědělských strojů
Strojní mechanik
Autotronik
Elektrotechnika
Mechanik elektrotechnik
Mechanik seřizovač
Provozní elektrotechnika
Provozní technika

Osnovy všeobecně vzdělávacích předmětů - platné pro žáky s nástupem do prvních ročníků od 1. 9. 2018 

Osnovy všeobecně vzdělávacích předmětů a Ekonomiky pro tříleté obory - kategorie H
Osnovy všeobecně vzdělávacích předmětů a Ekonomiky pro čtyřleté obory - kategorie L
Osnovy všeobecně vzdělávacích předmětů a Ekonomiky pro čtyřleté obory - kategorie M
Osnovy všeobecně vzdělávacích předmětů a Ekonomiky a organizace pro dvouleté obory nástavbového studia
- kategorie L

ŠVP pro ostatní ročníky se mohou odlišovat v hodinové dotaci odborných předmětů jednotlivých ročníků.