Nacházíte se na stránce, která již není aktualizována. Aktuální informace jsou zveřejňovány na nových webových stránkách školy.

Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Přehled oborů, stipendia

Výuční list a maturita - na COPTu je realita!

 

Čtyřleté obory ukončené maturitní zkouškou, mohou ve třetím ročníku získat výuční list (týká se všech čtyřletých studijních oborů).

  

V následujícím seznamu jsou k nahlédnutí popisy jednotlivých oborů spolu s jejich charakteristikami. Obory jsou rozděleny do čtyř základních kategorií podle úrovně vzdělání.

Podrobné informace podá:

Pavlína Staňková
Tel: +420 573 308 242
pavlina.stankova@coptkm.cz

Podrobné informace o vzdělávání pro dospělé podá:

Ing. Alois Žák
Tel: +420 573 504 539
alois.zak@coptkm.cz