Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Mechanik seřizovač

23 – 45 – L/01 - MECHANIK SEŘIZOVAČ

Základní údaje:

Délka přípravy: 4 roky
Obor určený pro: hochy a dívky
Podmínky přijetí: zdravotní způsobilost doložená lékařem a úspěšné vykonání přijímací zkoušky
Dokončení přípravy: maturitní zkouškou
Dosažené vzdělání: úplné střední odborné
Uplatnění: výkon náročných dělnických povolání a nižších TH funkcí
Možnosti studia: na vyšších odborných a vysokých školách

Popis oboru:

Absolvent studijního oboru je středoškolsky vzdělaný člověk se vzděláním jak všeobecným, tak i odborným. Žáci se připravují na seřizování, obsluhu a údržbu všech druhů a typů konvenčních a číslicově řízených obráběcích strojů, obráběcích center, obráběcích linek a jejich příslušenství.

Absolvent umí správně a samostatně číst technické výkresy a technologické postupy, vyhledávat potřebné hodnoty ve strojírenských tabulkách, normách a nomogramech, provádět potřebné výpočty. Má přehled o strojírenských materiálech, jejich výrobě, značení a zpracování na polotovary. Osvojil si základy výroby strojních součásti, zejména třískovým obráběním, jejich tepelným zpracováním, zkoušením a povrchovými úpravami. Má přehled o vývoji automatizace v oblasti obrábění a umí navrhnout technologický postup výroby jednoduchých strojních součástí.

V zaměření pro mechatroniku ovládá absolvent seřizování a obsluhu nejmodernějších obráběcích strojů s NC a CNC řízením, obráběcích center, obráběcích linek a zejména řízení technologických procesů prostřednictvím programovatelných automatů PLC jak ve strojírenských, tak i v ostatních průmyslových provozech. Zná základní principy pneumatických, elektropneumatických a hydraulických mechanismů, včetně jejich uplatnění při navrhování a řízení technologických procesů.

Fotogalerie oboru zde.