Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Obráběč kovů

23 – 56 – H/01 - OBRÁBĚČ KOVŮ

Žáci tohoto oboru mají nárok na prospěchové a mimořádné stipendium.

Základní údaje:

Délka přípravy: 3 roky
Obor určený pro: hochy a dívky
Podmínky přijetí: splněná povinná školní docházka a zdravotní způsobilost doložená lékařem
Ukončení přípravy: závěrečnou zkouškou
Dosažené vzdělání: střední odborné
Uplatnění: výkon strojírenských povolání
Možnosti studia: 2 leté nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou

Popis oboru:

Po ukončení přípravy a úspěšném vykonání závěrečné zkoušky je absolvent schopen samostatně provádět nastavení, obsluhu a údržbu základních druhů obráběcích strojů. Výuka je zaměřena na soustružení, frézování a broušení kovových a nekovových materiálů v kusové i sériové výrobě.

Po odborné stránce absolvent dokáže správně a samostatně číst výkresovou dokumentaci, používat normy a technologické postupy, využívat základních vědomostí a dovedností v oblasti zpracování kovů, dovede určit stroj pro výrobu, stanovit řezné podmínky, řídit proces obrábění.

Dokáže rovněž vyhledávat potřebné hodnoty v dílenských tabulkách a normách, umí provádět potřebné výpočty.

Příprava v učebním oboru obráběč kovů vytváří předpoklad k tomu, aby absolvent po příslušné praxi byl schopen ovládat i programově řízené obráběcí stroje včetně strojů s NC a CNC řízením. Neopomenutelným cílem je příprava absolventa tak, aby byl schopen a ochoten se dále vzdělávat, popř. se podle situace na trhu práce rekvalifikovat.

Obráběč kovů je žádoucí profesí jak u velkých tak i u malých firem, po absolvování příslušné praxe a příslušných předepsaných zkoušek může samostatně podnikat v daném oboru.

Fotogalerie oboru zde.