Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Autoelektrikář

26 – 57 – H/01 - AUTOELEKTRIKÁŘ

Základní údaje:

Délka přípravy: 3 roky
Obor určený pro: hochy a dívky
Podmínky přijetí: splněná povinná školní docházka a zdravotní způsobilost doložená lékařem
Ukončení přípravy: závěrečnou zkouškou
Dosažené vzdělání: střední odborné
Uplatnění: výkon příslušných dělnických povolání
Možnosti studia: 2 leté nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou

Popis oboru:

Výuka je zaměřena na teoretickou i praktickou přípravu pro údržbu, seřizování a opravy elektrického a elektronického příslušenství silničních motorových vozidel. Součástí je příprava na získání řidičského oprávnění.

Absolvent ovládá ruční zpracování technických materiálů, včetně volby pracovního postupu a pracovních prostředků. Ovládá používání diagnostických přístrojů elektronického i mechanického charakteru. Umí vykonávat údržbu, seřizování a opravy elektrického příslušenství motorových vozidel. Podle vlastní volby používá montážní prostředky a měřicí techniku.

Podle technické dokumentace umí hledat závady vzniklé v provozu, stanovit způsob jejich odstraňování. Po určité praxi je schopen s pomocí technické dokumentace nahrazovat aktivní elektronické prvky elektrické výbavy motorových vozidel při zachování původních technických parametrů.

Fotogalerie oboru zde.