Nacházíte se na stránce, která již není aktualizována. Aktuální informace jsou zveřejňovány na nových webových stránkách školy.

Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Přijímačky nanečisto

Přijímačky nanečisto pro uchazeče  do SŠ-COPT Kroměříž se konají 20.3.2019

Uchazeči do čtyřletých maturitních oborů a dvouletého nástavbového studia mají možnost si přijít zdarma vyzkoušet přijímačky nanečisto,

stačí se elektronicky přihlásit na e-mailovou adresu školy: copt@coptkm.cz

 Uvedete jméno, příjmení, zvolený obor a školu, ze které uchazeč přichází (SŠ).