Nacházíte se na stránce, která již není aktualizována. Aktuální informace jsou zveřejňovány na nových webových stránkách školy.

Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Zájmový technický kroužek

SŠ - COPT Kroměříž nabízí kroužek pro mladé nadšence do elektrotechniky, programování, počítačů a robotiky. 

Kroužek je zaměřen na 3 základní oblasti
- robotiku (konstruování a programování robotů, stavebnice BIOLOID, AREX, ARDUINO, návrh a konstruování dílů robotu pomocí 3Dtisku)
- programování PC aplikací (základy programovacích jazyků, vytváření programů pro PC)
- elektrotechniku (práce se elektro stavebnicemi, základy elektrických obvodů a pájení)

- bližší informace
- dotazník pro zájemce