Nacházíte se na stránce, která již není aktualizována. Aktuální informace jsou zveřejňovány na nových webových stránkách školy.

Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

SRP - SŠ-COPT Kroměříž
Název: Spolek rodičů a přátel SŠ - COPT Kroměříž

Sídlo: Nábělkova 539/3, 767 01 Kroměříž

IČO: 18189822
Bankovní spojení: 2900678545/2010 - Fio banka

Výkonný výbor:
Předseda: Pavlína Staňková
Místopředseda: Jitka Březková
Pokladník: Bc. Pavlína Trněná

Ke splnění základních cílů spolku patří zejména:
- Zvyšuje informovanost rodičů a veřejnosti o dění ve škole, právech a povinnostech žáků, zákonných zástupců a pedagogických pracovníků, seznamuje rodiče s výchovně vzdělávacími cíli a úkoly školy a s úlohou rodičů při jejich naplňování;
- Podporuje aktivní spolupráci rodičů a jejich zapojení do života školy;
- Seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na jejich vyřizování;
- Přispívá škole materiálními a finančními prostředky na zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí apod.;
- Pomáhá při získávání dárců a sponzorů, organizuje účelové sbírky peněžních prostředků nebo movitých věcí apod.;
- Předkládá podněty a doporučení ke koncepci výchovně vzdělávací soustavy, členové spolku mají právo přicházet s náměty, které mohou zlepšit vzdělávací a výchovnou práci školy;
- Působí na rodiče k správné výchově dětí v rodině;
- Spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy na úseku školství a úseku sociální politiky vůči rodině a mládeži;

Tato organizace se řídí svými stanovami ke stažení zde.