Nacházíte se na stránce, která již není aktualizována. Aktuální informace jsou zveřejňovány na nových webových stránkách školy.

Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Ochrana osobních údajů

Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Kroměříž, Nábělkova 539/3, Kroměříž, 767 01, IČO 00568945 je příspěvkovou organizací Zlínského kraje, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem je výchova a vzdělávání žáků ve středoškolské vzdělávací soustavě.

V rámci zajišťování svých činností provádí příspěvková organizace, která je správcem osobních údajů, jejich zpracování zejména pro tyto účely:

a. přijímací řízení do prvního ročníku,
b. zajištění středního vzdělávání,
c. zajištění odborného výcviku, učební, odborné nebo umělecké praxe,
d. zapojení do vzdělávacího programu Evropské unie Erasmus+,
e. jazykové vzdělávání ukončené státní jazykovou zkouškou.

 

Informace k ochraně osobních údajů (GDPR)

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: 
Mgr. Ivo Horák
Tel: +420 573 308 249
ivo.horak@coptkm.cz