Nacházíte se na stránce, která již není aktualizována. Aktuální informace jsou zveřejňovány na nových webových stránkách školy.

Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Svařování

Základní kurzy svařování
- elektrický oblouk (Z-E1) - ZK 111 1.1
- plamen (Z-G1) - ZK 311 1.1
- ochranná atmosféra CO2 (Z-M1) - ZK 135 1.1

Úřední zkoušky svařečů dle EN ISO 9606

Další
- svářečský dozor ve firmách
- přezkoušení svářečů
- zaškolení svářečských pracovníků

Kontakt:
Bc. Jaroslav Bečica
Tel: +420 737 208 066
jaroslav.becica@coptkm.cz