Nacházíte se na stránce, která již není aktualizována. Aktuální informace jsou zveřejňovány na nových webových stránkách školy.

Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Pracovníci
03.05.2018
HRADBA 2018 

V měsíci dubnu probíhala na území České republiky celostátní vojenská akce s názvem HRADBA 2018, která je doposud největším cvičením aktivních záloh v historii Armády České republiky. Tohoto cvičení se účastnilo na 1400 záložáků. Cílem cvičení je příprava vojáků AZ k plnění úkolů při operačním nasazení a k vyčlenění sil a prostředků pro plnění úkolů PČR. 

Ve dnech 15. – 21. 4. 2018 se tohoto cvičení také účastnila PĚŠÍ ROTA AKTIVNÍCH ZÁLOH KRAJSKÉHO VOJENSKÉHO VELITELSTVÍ ZLÍN, do které patří i náš učitel odborného výcviku. Celkem se tohoto cvičení účastnilo 82 vojáků. Náročné cvičení bylo rozděleno do dvou fází. V první fázi se vojáci v rámci zaměstnání zdokonalovali v chemické, zdravotní a taktické přípravě, která vyvrcholila střelbami z přidělených ručních zbraní (Univerzální kulomet vz. 59 L, Samopal vz. 58, Pistole vz. 82, RPG-7) ve Vojenském výcvikovém prostoru Libavá. V druhé fázi se jednotka zaměřila na ochranu objektu důležitého pro obranu státu ODOS. To znamenalo přesunutí roty AZ do Uherského Brodu s cílem zajistit ochranu zbrojovky Uherský Brod a.s.. Hlavním úkolem zde bylo provést kontrolu sladěnosti při ochraně a obraně důležitého objektu. Příslušníci aktivní zálohy na kontrolně - propouštěcím místě (vjezdové bráně) kontrolovali ve spolupráci s místní ostrahou průchod zaměstnanců a vjezdy vozidel, prováděli pěší patroly uvnitř i vně objektu. V průběhu této fáze cvičení museli vojáci pěší roty AZ zároveň reagovat na různé typy incidentů, které simulovali příslušníci 102. pzpr Prostějov.

Všichni příslušníci pěší roty AZ KVV Zlín včetně velitelského sboru přistoupili k plnění úkolů jednotlivých zaměstnání velmi zodpovědně, úkoly a cíle cvičení pěší roty AZ KVV Zlín byly splněny.

https://slovacky.denik.cz/zpravy_region/dva-mrtvi-a-jeden-zraneny-aktivni-zaloha-cvici-v-ceske-zbrojovce-20180420.html

https://zlin.idnes.cz/armada-aktivni-zalohy-cviceni-ceska-zbrojovka-uhersky-brod-p41-/zlin-zpravy.aspx?c=A180421_396870_zlin-zpravy_ras