Nacházíte se na stránce, která již není aktualizována. Aktuální informace jsou zveřejňovány na nových webových stránkách školy.

Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Uchazeči
22.4.2016
Výsledky 1. kola přijímacího řízení 
Dnes byly zveřejněny výsledky prvního kola přijímacího řízení na SŠ - COPT Kroměříž. Vystavením seznamu přijatých uchazečů je považováno kladné rozhodnutí ředitele za oznámené. Prosíme odevzdat zápisový lístek bez zbytečného odkladu. Nepřijatí uchazeči obdrží do 3 dnů rozhodnutí ředitele písemně. Uchazeč má právo na odvolání do 3 dnů od obdržení rozhodnutí. Výsledky testů budou zaslány elektronicky na e-mailové adresy uchazečů. Více informací zde.