Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Veřejnost
18.1.2019
Výběrové řízení 

Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž, vyhlašuje výběrové řízení na dodávku výpočetní techniky a příslušenství. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Výběrové řízení je v rámci tohoto projektu:

Název projektu: Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje 
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0./0.0/16_034/0008497

Předmětem zakázky je dodávka 12 ks tabletů, 12 ks notebooků, 12 ks grafického software, 1ks programu pro tvorbu webdesignu, 1 ks programu pro simulaci elektronických obvodů a 2 ks 3D tiskárny dle zadavatelem požadované technické specifikace, která je přílohou zadávací dokumentace.

Ke stažení - zde.