Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Veřejnost
21.1.2019
Rekonstrukce šaten Lindovka 

Na konci roku jsme začali s renovací prostorů šaten na našem odloučeném pracovišti COPTu - Na Lindovce. Smyslem této stále probíhající akce je zlepšit prostředí v kterém se naši studenti převlékají do výuky odborného výcviku. Po rekonstrukci podlah, osvětlení a vybavení novými šatními skříňkami jsme tak podstatně zkvalitnili prostředí studentům. Vedení školy zajistilo finanční stránku a nákup materiálu. Podlahy realizovala společnost KP Interiér a nemalou část práce odvedli i studenti spolu s učiteli odborného výcviku. Konkrétně pomohli skupiny pana Mikuličky a pana Kirilenka. Jistě by se zapojili i ostatní, probíhala ale soutěž automechaniků.

Fotografie zde.